НОРМАТИВНА БАЗА

Діяльність Служби зовнішньої розвідки України регламентується Конституцією України, законами України “Про основи національної безпеки України”, “Про розвідувальні органи України”, “Про Службу зовнішньої розвідки України”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про контррозвідувальну діяльність”, “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави”, “Про боротьбу з тероризмом”, іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Першим актом, яким законодавчо врегульовано розвідувальну діяльність, став ухвалений Верховною Радою України 22 березня 2001 року Закон «Про розвідувальні органи України». У ньому визначено правові основи організації і діяльності розвідувальних органів, основні завдання, принципи, права, методи і засоби діяльності, порядок контролю і нагляду за їх роботою, а також правовий статус співробітників цих органів, їх соціальні гарантії.

Прийняття Верховною Радою України 1 грудня 2005 року Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки України» стало важливим етапом становлення СЗР України як самостійного державного органу.

Служба зовнішньої розвідки України визначена законом як державний орган, підпорядкований безпосередньо Президентові України та підконтрольний Президентові України і Верховній Раді України. Виконуючи покладені на неї актами законодавства завдання розвідувальної діяльності, вона певною мірою бере участь у реалізації державної політики у сфері національної безпеки. Водночас Служба зовнішньої розвідки України не належить за статусом до центральних органів виконавчої влади і протягом всього часу її існування не входила до системи органів, очолюваної Кабінетом Міністрів України. З урахуванням цього, СЗР України не здійснює жодної адміністративно-примусової діяльності та заходів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, не видає актів, що визначають права і обов’язки суб’єктів, які не належать до сфери її управління.

Сьогодні розвідувальні органи України, на відміну від органів, що діють у сфері кримінальної юстиції, позбавлені будь-яких правоохоронних функцій. Ті підрозділи, що функціонують у Службі зовнішньої розвідки України, та їх співробітники спрямовують свої зусилля виключно на забезпечення безпеки держави від зовнішніх загроз, не мають жодних кримінально-процесуальних повноважень, а відтак за будь-яких обставин позбавлені права порушувати кримінальні справи, розслідувати їх або затримувати, заарештовувати чи допитувати осіб.

Чинне законодавство України дає право Службі зовнішньої розвідки, як і іншим вітчизняним розвідувальним органам, для виконання поставлених завдань встановлювати на конфіденційній основі співробітництво з повнолітніми, дієздатними особами, отримувати для розвідувальних цілей необхідну інформацію від усіх органів державної влади, підприємств, організацій і установ, використовувати документи для того, щоб зашифровувати приналежність до розвідки співробітників, окремих підрозділів, приміщень і транспортних засобів тощо. Для виконання покладених на Службу зовнішньої розвідки України завдань з отримання розвідувальної інформації, забезпечення безпеки розвідувальних заходів, захисту своїх сил, засобів та інформаційних систем і обліків, а також джерел розвідувальної інформації вона застосовує методи і засоби оперативно-розшукової діяльності у порядку, визначеному в Законі України “Про оперативно-розшукову діяльність”, а також наділена правом проводити окремі контррозвідувальні заходи згідно із Законом України «Про контррозвідувальну діяльність».

Співробітники СЗР України під час виконання ними службових обов`язків перебувають під спеціальним захистом держави. Особливий правовий статус співробітників розвідки та їх соціальний захист передбачені законодавством держави з урахуванням специфіки діяльності розвідувальних органів.

Ухвалення законів, що регламентують діяльність розвідки, та інших нормативно-правових актів створило умови для функціонування Служби зовнішньої розвідки України в чітко окресленому правовому полі.

Закон України “Про розвідувальні органи України”

Закон України “Про Службу зовнішньої розвідки України”

Закон України “Про національну безпеку України”

Закон України “Про боротьбу з тероризмом”

Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”

Закон України “Про контррозвідувальну діяльність”

Указ Президента України від 14.10.2004 № 1239 “Про Службу зовнішньої розвідки України”

Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”

Указ Президента України від 17.07.2006 № 619 “Про Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України”

Наказ Служби зовнішньої розвідки України від 11.03.2008 року № 55

Наказ Голови СЗРУ “Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію у Службі зовнішньої розвідки України” від 13.02.2018 № 35

Перелік відомостей, які містять службову інформацію у Службі зовнішньої розвідки України