Натисни та тримай

Навчальний заклад СЗР України

Інститут Служби зовнішньої розвідки України

Служба зовнішньої розвідки України має власну систему професійної підготовки співробітників. Зокрема, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 310-р утворено Інститут СЗР України як відомчий вищий навчальний заклад, що здійснює згідно з державним замовленням підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників СЗР України.

Навчальний процес в Інституті організований з урахуванням вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інструкцій та наказів Голови СЗР України.

Основними напрямами освітньої діяльності Інституту є:

 

 • Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями «Агентурна розвідка» та «Технічна розвідка»;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації керівного, оперативного і оперативно-технічного складу.

На навчання до Інституту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки України, які виявили бажання здобути відповідний рівень за обраною спеціальністю, мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста або магістра незалежно від напряму підготовки та рекомендовані до вступу керівниками структурних підрозділів СЗР України.

Термін навчання в магістратурі – півтора року. Форма навчання – денна.

Керівництво, науково-педагогічний склад Інституту постійно здійснюють адаптацію змісту навчання до сучасних вимог і потреб розвідки, впроваджують до навчально-виховного процесу нові прогресивні методики, залучають до підготовки розвідників кращих фахівців з різних галузей знань та професіоналів з питань практичного їх застосування.

Служба зовнішньої розвідки України також має домовленості з рядом провідних вищих навчальних закладів України щодо підготовки фахівців для СЗР України за рахунок державного бюджету у рамках державного замовлення. Підписано низку угод про співпрацю та спільних наказів, що регламентують порядок взаємодії у вирішенні питань кадрового забезпечення з іншими державними органами, зокрема, зі Службою безпеки України, Міністерством оборони України, Міністерством закордонних справ України та іншими.

Вимоги до кандидатів на навчання в Інституті СЗР України:

 

 • мати диплом державного зразка про отриману вищу освіту (кваліфікація – бакалавр, спеціаліст, магістр) за спеціальностями гуманітарного чи технічного профілю з добрими та відмінними оцінками;
 • вільно володіти, як мінімум, однією (бажано англійською) іноземною мовою, рівень знання якої перевіряється фахівцями під час вступних випробувань;
 • впевнено володіти усною та письмовою українською діловою мовою;
 • вільно орієнтуватися у загальнополітичних подіях у світі та в Україні, знати основні проблеми сучасного світу та надавати їм аргументовану оцінку;
 • знати закони України, що регламентують діяльність СЗР України, мати сформоване на основі прочитаної літератури уявлення про специфіку розвідувальної роботи;
 • мати стійкі патріотичні, моральні і мотиваційні установки для отримання розвідувальної підготовки та подальшої служби в СЗР України;
 • мати добрий стан здоров`я та рівень фізичної підготовки, які є необхідними для проходження спеціальної підготовки в Інституті СЗР України в умовах високих фізичних, психологічних, емоційних навантажень;
 • бути готовим до проходження навчання в Інституті СЗР України в умовах певних обмежень (вільного пересування, проживання, відвідування сім’ї тощо);
 • бути готовим до вивчення іноземної мови, яка визначатиметься керівництвом СЗР України при зарахуванні кандидата на навчання в Інститут СЗР України виходячи із службової необхідності;
 • мати комунікативні здібності, товариські якості, вміння працювати у складі команди.
Інститут СЗР України