Натисни та тримай

Майбутньому розвіднику

З урахуванням специфіки діяльності Служби зовнішньої розвідки України питанням добору кадрів для роботи (служби) в розвідці надається надзвичайно важливого значення.

Комплектування СЗР України новими кадрами пов’язане із системою пошуку, аналізу та практичного відбору кандидатів, які могли б успішно виконувати поставлені завдання. Цією роботою безпосередньо займаються співробітники кадрового апарату зовнішньої розвідки.

Відбір і прийом здійснюється на конкурсній добровільній і договірній основах. Перед кандидатами на роботу ставляться досить серйозні і різноманітні вимоги залежно від конкретної посади, на заміщення якої вони плануються.

У загальному вигляді кандидатом на роботу в СЗР України може бути громадянин України, як правило, у віці від 22 до 35 років, який має відповідну освіту, високі особисті, ділові та моральні якості. При підборі кандидатів особлива увага звертається на ступінь володіння ними іноземними мовами або схильність до їх вивчення, наявність досвіду роботи з людьми, готовність до самовдосконалення, до напруженої праці тощо.

Пріоритетними напрямами взаємодії з партнерськими спецслужбами також залишаються: протидія міжнародному тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, участь у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, забезпечення енергетичної безпеки, сприяння в реалізації двосторонніх економічних проектів.

З урахуванням поставлених перед Службою зовнішньої розвідки України завдань відбір кандидатів на роботу здійснюється за широким спектром критеріїв.

На сьогоднішній день найбільш бажаними претендентами є фахівці, що мають освіту за спеціальностями: міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, міжнародний бізнес, міжнародна інформація, журналістика, політологія, країнознавство, філологія (іноземні мови), переклад, державне управління, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, енергетичний менеджмент, управління інформаційною безпекою; прикладна інженерія, математика, прикладна математика, фінанси і кредит, банківська справа, облік і аудит, економіка підприємства, системний аналіз і управління, інформатика, програмне забезпечення систем, системне програмування, комп’ютерні системи та мережі, спеціалізовані комп’ютерні системи, телекомунікаційні системи та мережі, технології та засоби телекомунікації; радіоелектронні  пристрої, системи та комплекси, радіотехніка, кібербезпека, безпека інформаційних комп’ютерних систем, авіаційна та ракетно-космічна техніка, авіаційний транспорт, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, лікувальна справа за спеціалізаціями «функціональна діагностика, травматологія, урологія, отоларингологія, офтальмологія,  стоматологія». Тощо, та які, крім того, мають відповідний практичний досвід.

Щодо фахівців зі знанням іноземних мов, то на сьогодні пріоритет віддається спеціалістам- перекладачам зі знанням рідкісних мов (перської, дарі, пушту), високої категорії складності (арабської, китайської, японської) та мов країн Південно-Східної Азії (корейської, в’єтнамської, індонезійської, малайської), які мають навички реферування. Серед європейських мов перевага віддається спеціалістам зі знанням іспанської, португальської, румунської.

З метою визначення придатності до роботи за станом здоров’я кандидат направляється на медичне обстеження, яке проводиться спеціальною військово-медичною комісією.

Водночас у ході професійного психологічного відбору оцінюється рівень інтелектуального розвитку  кандидата, його психологічна готовність до проходження служби в СЗР України, швидкість мислення, комунікабельність та інші професійно важливі якості. Для ознайомлення надаються варіанти тестів для визначення загальної ерудиції, рівня розвитку оперативних та аналітичних здібностей та базових знань з іноземної (англійської) мови кандидата, результати яких покажуть орієнтовний рівень розвитку відповідних здібностей та не впливатимуть на можливий відбір на  службу.

Крім того, перед кандидатами ставляться вимоги, які обумовлені наявністю під час майбутньої роботи доступу до відомостей, що становлять державну і службову таємницю. Кожний прийнятий на службу в СЗР України бере на себе зобов’язання та дає підписку про нерозголошення відомостей, що охороняються законом і стали відомими йому в період роботи в розвідці. Вивчення та перевірка кандидатів на роботу в СЗР України триває, як правило, до одного року. Про прийняте рішення кандидата інформує співробітник кадрового апарату.

Процес вивчення та перевірки кандидатів здійснюється з дотриманням усіх правових норм і інтересів особистості. Матеріали вивчення мають конфіденційний характер і не можуть розголошуватися чи  передаватися іншим організаціям і особам. Тому кандидатам не слід побоюватися, що отримане відмовлення послужить підставою для обмеження їхніх прав чи якось вплине на подальшу кар’єру. З об’єктивних причин з десятків потенційних кандидатів співробітниками зовнішньої розвідки стають у  кінцевому підсумку одиниці.

Як правило, ми не надаємо додаткової інформації з працевлаштування, крім викладеної на сайті, і не відповідаємо на запитання, відповіді на які можна знайти у розділі «Контакти» – в підрозділах «Прийом на роботу» та «Нас запитують».

Якщо особа вважає, що відповідає поставленим перед кандидатами загальним вимогам, вона може надіслати на електронну адресу СЗР України (у форматах: doc, rtf, jpg, pdf) або поштою на адресу Управління кадрів СЗР України детально заповнені анкету, автобіографію та згоду на обробку  персональних даних.

Співробітники Управління кадрів зв’яжуться з кандидатом, якщо його кваліфікація відповідає потребам СЗР України у даний момент.

 

Майбутньому розвіднику