Натисни та тримай

Нас запитують

Служба зовнішньої розвідки України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.
  Що являє собою контракт, який необхідно підписувати під час прийняття на військову службу у СЗР України?

  У відповідності з Указом Президента України “Про Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України” при прийнятті на військову службу кожна особа підписує контракт. Контракт про проходження військової служби у Службі зовнішньої розвідки України – це письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої виступає Служба зовнішньої розвідки України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

  Контракт укладається у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу, і відповідною посадовою особою Служби зовнішньої розвідки України, скріплюється гербовою печаткою і зберігається у кожної із сторін.

  Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на військову службу за контрактом.

  У відповідності з контрактом громадянин добровільно бере на себе зобов`язання проходити військову службу у Службі зовнішньої розвідки України протягом строку дії контракту на умовах і в порядку, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють проходження військової служби у Службі зовнішньої розвідки України, та сумлінно виконувати вимоги військових статутів Збройних Сил України, нормативно-правових актів Служби зовнішньої розвідки України, інших актів законодавства, службові обов`язки, накази командирів і начальників.

  У свою чергу Служба зовнішньої розвідки України згідно з контрактом зобов`язується забезпечувати громадянину додержання соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод його та членів його сім`ї, включаючи надання пільг, гарантій та компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, які визначають статус військовослужбовців та порядок проходження військової служби, зокрема:

  • фінансове, матеріальне та інше забезпечення відповідно до норм та порядку, встановлених законодавством України та нормативно-правовими актами Служби зовнішньої розвідки України;
  • державне обов`язкове особисте страхування на випадок загибелі, смерті або втрати працездатності, що сталася внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних у період проходження служби.

  За згодою сторін можуть бути зазначені й інші умови контракту.

  Перший контракт про проходження військової служби в Службі зовнішньої розвідки України укладається на 5 років. Після закінчення строку контракту військова служба може бути продовжена за новим контрактом на 5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

  Хто із співробітників СЗР України може бути відряджений для роботи за кордоном? Що необхідно для того, щоб потрапити на роботу за кордон?

  Система добору кандидатів на довготермінове закордонне відрядження із числа співробітників СЗР України мало чим відрізняється від практики, яка на сьогодні застосовується іноземними розвідслужбами. Зрозуміло, що до таких співробітників висуваються більш жорсткі вимоги з огляду на специфіку роботи в умовах закордону і ті завдання, що перед ними ставляться на період перебування у тривалому відрядженні.

  При вирішенні питання про направлення до тієї чи іншої країни враховується, у першу чергу, рівень професійної підготовки співробітника. Він повинен мати достатній досвід роботи, глибокі знання, високий рівень загальної та країнознавчої підготовки, вагомі результати діяльності за займаною посадою, бездоганну репутацію, уміти самостійно приймати рішення та володіти іншими якостями, необхідними в умовах тривалого перебування за кордоном.

  Одним з важливих інструментів розвідника є іноземні мови, від чого значною мірою залежить ефективність його роботи за кордоном. Тому досконале володіння щонайменше однією іноземною мовою (залежно від країни перебування) є обов’язковим.

  Крім цього, до уваги береться стан здоров’я, особливо коли йдеться про країну зі складними кліматичними умовами, наявність у співробітника посвідчення водія та володіння відповідними навичками тощо.

  В цілому ж при доборі кандидатів на довготермінове закордонне відрядження у СЗР України керуються головним принципом: за кордон мають їхати насамперед ті представники розвідки, які не тільки хочуть, а й можуть самовіддано працювати і довели своє вміння на практиці.

  На яких посадах працюють жінки у зовнішній розвідці? Яку потрібно мати освіту жінкам, щоб працювати у СЗР України?

  Сьогодні жінки складають близько 30 відсотків від загальної чисельності співробітників СЗР України. Здебільшого вони працюють в аналітичних підрозділах, режиму та документального забезпечення, міжнародного співробітництва, навчальному закладі, підрозділах адміністративно-господарського, фінансового забезпечення. Працюють жінки і в підрозділах агентурної та технічної розвідки, а також за кордоном.

  Серед жінок – співробітниць зовнішньої розвідки найбільше за освітою філологів, психологів, юристів, економістів. Певна кількість посад, які займають жінки, пов’язана з необхідністю досконалого володіння іноземними мовами.

  У СЗР України створені всі необхідні умови для того, щоб жінки змогли проявити свої здібності повною мірою, досягти кар’єрних успіхів, постійно вдосконалюватися. Кожна жінка, яка приходить на роботу в зовнішню розвідку при бажанні і докладанні відповідних зусиль має всі можливості реалізувати свої знання, вміння, здорові амбіції й стати успішною у багатьох сферах діяльності.

  Як здійснюється медичне забезпечення співробітників Служби зовнішньої розвідки України?

  Військовослужбовці та пенсіонери з числа військовослужбовців СЗР України (яким відповідно до законодавства надані пільги щодо безоплатного користування військово-медичними закладами) забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у військово-медичних закладах СЗР України та інших військових формуваннях.

  Зокрема, безпосередньо у складі Служби зовнішньої розвідки України створений і функціонує Медичний центр. У Медичному центрі СЗР України проводиться надання лікарями-фахівцями терапевтичної, хірургічної, стоматологічної, отоларингологічної, офтальмологічної та гінекологічної медичної допомоги як у плановому порядку, так і невідкладно.

  З метою покращення медичного забезпечення, як складової частини соціального захисту співробітників СЗР України, укладено договір між СЗР України та Військово-медичним управлінням СБ України про надання медичної допомоги військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, пенсіонерам з числа військовослужбовців СЗР України (яким відповідно до законодавства надані пільги щодо безоплатного користування військово-медичними закладами). Цей договір визначає порядок медичного забезпечення вищезазначених категорій осіб у закладах охорони здоров’я СБ України, згідно якого надання медичної допомоги військовослужбовцям центральних підрозділів СЗР України лікарями-фахівцями ВМУ СБ України проводиться тільки за направленням Медичного центру СЗР України. Військовослужбовцям регіональних підрозділів СЗР України, пенсіонерам з числа військовослужбовців СЗР України (яким відповідно до законодавства надані пільги щодо безоплатного користування військово-медичними закладами) медична допомога у військово-медичних підрозділах ВМУ СБУ надається за їх зверненням.

  На договірних засадах проводиться військово-лікарська експертиза, медичні огляди кандидатів на військову службу до СЗР України. Також укладено договори про надання медичної допомоги з госпіталями Міністерства оборони України у м. Києві та деяких регіонах.

  В межах бюджетних асигнувань військовослужбовці СЗР України та члени їхніх сімей забезпечуються пільговими санаторно-курортними путівками з оплатою 25% вартості путівок для військовослужбовців та 50% вартості – для членів їхніх сімей. Санаторно-курортне забезпечення, як складова частина соціального захисту військовослужбовців СЗР України та членів їх сімей, пенсіонерів СЗР України з числа військовослужбовців та членів їх сімей, здійснюється Службою безпеки України згідно із статтею 6 Указу Президента України від 14.10.2004 №1239/2004 «Про Службу зовнішньої розвідки України».