Демократичний цивільний контроль

Нагляд за діяльністю Служби зовнішньої розвідки України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України, Законами України «Про розвідувальні органи України», «Про національну безпеку України».

Президентський контроль реалізується шляхом здійснення загального керівництва Главою держави Службою зовнішньої розвідки України, призначення осіб керівного складу, постановки завдань та підзвітності СЗР України щодо їх виконання. Служба зовнішньої розвідки України у встановленому порядку доповідає Президентові України і звітує щодо  визначених ним питань. Контроль за діяльністю розвідки Президент України здійснює також через Раду національної безпеки і оборони України. Водночас завдяки незмінному входженню Голови СЗР України до складу РНБО України забезпечується постійна участь розвідки у виробленні державної політики у сфері національної безпеки країни.

Парламентський контроль реалізується Верховною Радою України через Комітет Верховної Ради  України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Практикується обговорення чи заслуховування  окремих питань на засіданнях Комітету або під час виїзних засідань безпосередньо у СЗР України.

Контроль за витратою коштів Державного бюджету України на утримання Служби зовнішньої  розвідки України здійснює Рахункова палата України через спеціальну групу, яка створюється з  числа її членів. Нагляд за додержанням Службою зовнішньої розвідки України законів України  здійснюється Генеральним прокурором України і уповноваженими ним прокурорами відповідно до  Конституції та Законів України.

Прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про національну безпеку України» визначив правові засади забезпечення максимально можливої відкритості в діяльності держави з питань забезпечення  національної безпеки та оборони. Закон передбачє цивільний контроль за діяльністю Служби  зовнішньої розвідки України, який здійснюють громадяни України через громадські організації,  членами яких вони є, через депутатів представницьких органів влади і особисто шляхом  звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представника у  справах захисту прав військовослужбовців або до іншого державного органу в порядку,  визначеному Конституцією України та Законом України «Про звернення громадян».

Такий розподіл контрольних повноважень відповідає демократичним зразкам і наближений до  основних принципів контролю і нагляду за діяльністю розвідки відповідно до європейських норм.

Механізми цивільного контролю за діяльністю СЗР України постійно розвиваються й удосконалюються.

17 вересня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про розвідку", який посилив демократичний цивільний контроль за розвідувальним сегментом сектору національної безпеки і оборони, передусім парламентський та громадський. Це сприятиме чіткому розумінню завдань, способів та методів діяльності розвідувального співтовариства, а також можливості належної оцінки результатів цієї діяльності.