Євген Ляхович «Українське питання» (з оперативної справи «Поляк»)

5/12/2021
singleNews

У передмові автор зазначає, що розглядає українське питання лише у нерозривній єдності зі створенням у Східній Європі самостійної Української держави і розмірковує, як це має бути реалізовано.

Ця праця свого часу потрапила до радянських спецслужб, одразу була перекладена російською мовою і оцінена як антирадянська. Один примірник тоді залишили в Москві на Луб’янці і передали старшому лейтенанту держбезпеки Павлу Судоплатову для використання в оперативній розробці Є. Ляховича, інший надіслали до ДПУ УСРР. Нині він зберігається у ГДА СЗР України (Спр. № 9860. – Т. 2. – Арк. 40–85).

Попри фрагментарний і подекуди суб’єктивний виклад окремих подій української історії, їхнє емоційне авторське трактування і деякі неточності, «Українське питання» Євгена Ляховича є яскравим зразком політичної публіцистики першої половини ХХ століття і джерелом для подальшого дослідження науковцями й істориками, а також для розуміння українсько-російських стосунків у різні періоди історії. А розповідь про Є. Ляховича на підставі розсекречених документів дасть змогу повніше осягнути й пізнати цю неординарну постать в українському національно-визвольному русі.

Ляхович Є. «Українське питання»