Доступ до публічної інформації

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

 

Для отримання доступу до публічної інформації про діяльність Служби зовнішньої розвідки України пропонується  звернутися:

на поштову адресу:
Служба зовнішньої розвідки України,
вул. Нагірна, 24/1,
м. Київ, 04107

(на конверті зазначати „Публічна інформація”);

на електронну адресу: publicinfo@szru.gov.ua

факсом: (044) 481-62-30

усно: телефон (044) 481-62-62

Відповідальна особа за отримання запитів на інформацію:

Іванченко Володимир Анатолійович

 

Запит на інформацію має містити:

  1. ім’я та прізвище (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

Для спрощення процедури оформлення інформаційного запиту заповнюються відповідні форми.

Форма запиту на інформацію фізичної особи

Форма запиту на інформацію юридичної особи

Форма запиту на інформацію об’єднання громадян без статусу юридичної особи

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб СЗР України

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб СЗР України щодо надання або відмови у наданні публічної інформації можуть бути оскаржені до Голови СЗР України або до суду.

Оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб СЗР України щодо надання або відмови у наданні публічної інформації здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Профільним структурним підрозділом, на який покладаються функції з видачі посвідчень членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, визначено Управління кадрів СЗРУ (контактний телефон 481-69-64)

 

Звіт про розгляд запитів на інформацію в СЗРУ за 2021 рік

Протягом 2021 року до Служби зовнішньої розвідки України надійшло 86 запити на інформацію.

від громадських об’єднань

5

від ЗМІ

7

від фізичних осіб

74

Із них:

поштою

24

електронною поштою

61

телефоном 1

За змістом запитів:

фінансові питання

27

кадрові питання

21

питання щодо діяльності СЗРУ

20

звернення до Архівно-облікової служби СЗРУ

15
юридичні питання

3

Усі запити розглянуто в установленому порядку відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2020 рік

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік

2013 рік