РОЗСЕКРЕЧЕНА ІСТОРІЯ

singleNews

Яків Макогін. Засновник «Українського пресового бюро в Лондоні»

Галичанин Яків Макогін, який на початку 1930-х років приїхав зі США до Європи, одразу став об’єктом зацікавлення впливових діячів української еміграції і радянських спецслужб. Він видавав себе за відставного полковника Корпусу морської піхоти США і нащадка українського гетьмана Кирила Розумовського, купував вілли і квартири в Італії та Швейцарії, на власному автомобілі разом із ефектною і заможною дружиною-американкою об’їздив пів Європи, багато жертвував на підтримку українського національно-визвольного руху і привернення уваги в світі до українського питання. При цьому культивував ореол загадковості і таємничості навколо своєї персони серед оточення, через що його нерідко вважали чи то американським, чи то англійським, чи якимось іншим шпигуном.
9/30/2021
singleNews

Микола Глущенко. Невідомі сторінки життя відомого художника

Життя і діяльність видатного художника Миколи Глущенка, 120-річчя від дня народження якого відзначається 17 вересня, багатогранне, сповнене яскравих подій, драматичних поворотів долі і загадок. Розібратися в цьому неодноразово намагалися мистецтвознавці, історики, журналісти, письменники, кінематографісти. Нерідко це супроводжувалося різноманітними домислами і неточностями. Розсекречені, досі невідомі документи із архівних фондів розвідки дають змогу пролити світло на утаємничені сторінки життя митця.
9/16/2021
singleNews

«Огієнко Іван розробляється як митрополит УАПЦ і активний український націоналіст»

Іван Огієнко (1882-1972). Політичний, громадський та церковний діяч, історик церкви, педагог, засновник і перший ректор Кам’янець-Подільського державного українського університету, міністр освіти та міністр культів (ісповідань) у кількох урядах Української Народної Республіки, митрополит Української автокефальної православної церкви… Зі своєю активною проукраїнською позицією він однозначно не міг залишитися поза увагою радянських спецслужб. Про це свідчить справа-формуляр під назвою «Святоша» в архівних фондах розвідки.
9/8/2021
singleNews

Ольга Басараб. У житті і на полотні

1 вересня виповнюється 132 роки від дня народження Ольги Басараб, яка в українській історії стала уособленням подвижництва і нескореності, а її ім’я оповите ореолом мучеництва у боротьбі за соборну й незалежну Україну. Як і низка інших патріоток, Ольга у період національно-визвольних змагань брала участь у підпільній діяльності, була кур’єром, зв’язковою, виконувала певні розвідувальні завдання провідних діячів Української військової організації (УВО).
9/1/2021
singleNews

Із тризубом на печатці і в серці

У період існування уряду УНР та інших українських організацій в еміграції національна символіка і надалі активно використовувалася на елементах одягу, прапорах, у нагородах, відзнаках і, найбільше, в документообігу. Про це свідчать матеріали з архівних фондів розвідки міжвоєнного періоду. Печатки, штампи, бланки документів зазвичай містили у своїх зображеннях герб-тризуб. Різні за формою і накресленням, вони нині слугують своєрідним віддзеркаленням минулої епохи і важливим джерелом для дослідження науковцями й істориками.
8/17/2021
singleNews

Президент УНР Андрій Лівицький. Об’єкт розробки МДБ УРСР «Зубр»

У архівних документах розвідки про Андрія Лівицького згадується неодноразово, адже він був ключовою фігурою як у період проголошення незалежності України і її відстоювання упродовж 1917–1920 років, так і в часи боротьби за інтереси українців в еміграції. Свого часу, з нагоди Дня Соборності України, Служба зовнішньої розвідки України опублікувала статтю про епістолярну спадщину багаторічного Президента УНР у екзилі. Нині друкуються нові документи зі справи-формуляру «Зубр», які можуть доповнити насичений багатьма подіями життєпис Лівицького і ще раз засвідчити, що він був непересічною особистістю у справі українського державотворення.
8/10/2021
singleNews

Андрій Мельник. Під щільною опікою НКДБ УРСР

Серед розсекречених документів стосовно Голови Проводу Українських Націоналістів Андрія Мельника, які зберігаються в Галузевому державному архіві Служби зовнішньої розвідки України, знайдено досі невідомі матеріали про підготовку наприкінці 1944 року операції з його ліквідації 4-м (розвідувально-диверсійним) управлінням НКДБ УРСР. Ці та інші документи, світлини, листи дають змогу доповнити історію життя і діяльності А. Мельника, яка віддзеркалює увесь драматизм і специфіку минулої епохи та важкої, нерідко кривавої боротьби за незалежність України.
8/3/2021
singleNews

Ісаак Мазепа. На чолі Виконкому Української Національної Ради

Ісаак Мазепа був однією з центральних фігур Української революції І9І7–1921 років. У різні періоди він очолював міністерства внутрішніх і земельних справ, був прем’єр-міністром Уряду Директорії УНР. Ці віхи української історії докладно описані дослідниками і самим І. Мазепою, який видав кілька книжок та історичних нарисів про творення Української держави і свою роль у Визвольних змаганнях. Не менш цікавою є його участь у створенні й організації роботи Української Національної Ради одразу після закінчення Другої світової війни, про що збереглося не так багато свідчень. Саме розсекречені документи з архівних фондів розвідки дають змогу заповнити цю прогалину.
7/27/2021
singleNews

«Шемет є одним із головних організаторів гетьманського руху за кордоном…»

Про Сергія Шемета, довірену особу і багаторічного особистого секретаря гетьмана Павла Скоропадського, у архівних документах розвідки із різних справ є неодноразові згадування. Водночас лише справа-формуляр, заведена на нього в листопаді 1943 року 4 (розвідувальним) управлінням НКДБ УРСР, дає змогу скласти цілісну картину про його особливу роль у діяльності Гетьманської Управи в еміграції і знайти відповідь на запитання, чому його так цінував і наближав до себе гетьман.
7/20/2021
singleNews

Роман Смаль-Стоцький. «Український Прометей» національно-визвольного руху народів СРСР

Розсекречені документи про Романа Смаль-Стоцького, які зберігаються в архівних фондах Служби зовнішньої розвідки України, свідчать про те, що він становив неабиякий інтерес для органів НКВС СРСР. І ця зацікавленість його особою була пов’язана не лише з роботою в еміграційному уряді УНР і науковою діяльністю як талановитого українського мовознавця-славіста. Він був загрозою для радянської влади як організатор і активний діяч «прометейського» руху, що ставив за мету розчленування СРСР і національне визволення пригноблених народів.
7/13/2021