Прийом на роботу

Прийом на військову службу та роботу в СЗРУ

Ми надаємо надзвичайно важливого значення підбору кадрів для військової служби та роботи в розвідці з огляду на специфіку діяльності Служби зовнішньої розвідки України. Комплектування розвідувального органу України новими кадрами пов’язане із системою пошуку, аналізу та практичного відбору кандидатів, які могли б успішно виконувати поставлені перед зовнішньою розвідкою завдання.

Відбір кандидатів відбувається на конкурсних та добровільних засадах.

Прийом на військову службу здійснюється за контрактом.

На зайняття вакантної посади державної служби оголошується проведення конкурсу, про що повідомляється на сайті СЗРУ.

До кандидатів на військову службу і роботу законодавство України висуває серйозні й різноманітні вимоги.

Так, пункт 1 статті 31 Закону України «Про розвідку» та ст. 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" визначають, що співробітниками розвідувальних органів можуть бути громадяни України, які за віком, освітою, станом здоров’я та своїми особистими якостями здатні виконувати відповідні посадові (службові) обов’язки, пройшли відбір і перевірку у зв’язку з призначенням на посади в цих органах.

Водночас пункт 2 статті 31 Закону України "Про розвідку" передбачає, що

Співробітником розвідувального органу не може бути особа:

1) яка визнана або визнавалася недієздатною, цивільна дієздатність якої обмежена або була раніше обмежена;

2) яка має громадянство (підданство) іноземної держави або особа без громадянства;

3) близькі родичі якої (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри) мають громадянство (підданство) іноземної держави, яка визнана відповідно до чинного законодавства державою-агресором, або є особами без громадянства;

4) засуджена за умисне вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, у тому числі особа, судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;

5) яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої;

6) щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;

7) до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

8) яка відмовилася від проходження перевірки, пов’язаної з призначенням на посади співробітників розвідувальних органів, або не пройшла таку перевірку, у тому числі відмовилася від психофізіологічного дослідження із застосуванням технічних засобів фіксації реакцій людини, відмовилася від оформлення допуску до державної таємниці або їй відмовлено в наданні такого допуску, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск;

9) яка має захворювання, що перешкоджають проходженню служби (роботі) у розвідувальному органі. Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) у розвідувальному органі, визначається актом цього органу або центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого функціонує розвідувальний орган, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я;

10) яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу (роботу) у розвідувальний орган. 

Під час підбору кандидатів на посади у підрозділи агентурної та технічної розвідки особливу увагу ми звертаємо на ступінь володіння іноземними мовами або схильність до їх вивчення, наявність досвіду роботи з людьми, готовність до самовдосконалення, напруженої праці тощо.

Якщо ви є фахівцем із вищою освітою у таких галузях знань:

– міжнародні відносини;

– соціальні і поведінкові науки;

– журналістика;

– управління та адміністрування;

– право;  

– математика і статистика;

– інформаційні технології;

– механічна інженерія;

– електрична інженерія;

– електроніка та телекомунікації;

– охорона здоров’я,

на  сьогодні ви є найбільш бажаними претендентами на військову службу (роботу) в СЗРУ. 

Задля визначення вашої придатності до військової служби за станом здоров’я ви маєте  пройти обов’язкове медичне обстеження спеціальною військово-лікарською комісією, до роботи – медичне обстеження лікарською комісією за місцем проживання.

Під час професійного психологічного відбору спеціалісти оцінюють також ваш рівень інтелектуального розвитку, психологічну готовність до проходження служби в СЗР України, швидкість мислення, комунікабельність та інші професійно важливі якості.

У розділі «Майбутньому розвіднику» ми пропонуємо вам для ознайомлення варіанти тестів задля визначення загальної ерудиції, рівня розвитку оперативних та аналітичних здібностей і базових знань з іноземної (англійської) мови. Результати тестів покажуть орієнтовний рівень розвитку ваших відповідних здібностей і не впливатимуть на можливий відбір на службу.

Крім того, перед кандидатами законодавство ставить вимоги, які обумовлені наявністю під час майбутньої роботи доступу до відомостей, що становлять державну і службову таємницю. У разі прийняття на військову службу (роботу) в СЗР України громадянин бере на себе зобов’язання та дає підписку про нерозголошення відомостей, що охороняються законом і стали відомими йому у період роботи в розвідці.

Перед призначенням на посаду в розвідувальному органі ви маєте також пройти психофізіологічне дослідження із застосуванням технічних засобів фіксації реакцій людини.

Вивчення та перевірка кандидатів на військову службу чи роботу в СЗР України триває, як правило, до одного року. Про прийняте рішення вас поінформує співробітник кадрового апарату.

Вивчення та перевірку кандидатів ми здійснюємо з дотриманням усіх правових норм і інтересів особистості. Матеріали вивчення мають конфіденційний характер і не можуть розголошуватися чи передаватися іншим організаціям та особам. Тож як кандидатам вам не слід побоюватися, що отримана відмова буде підставою для обмеження ваших прав чи якось вплине на подальшу вашу кар’єру.

З об’єктивних причин із десятків потенційних кандидатів співробітниками зовнішньої розвідки врешті стають одиниці.

Якщо ви вважаєте, що відповідаєте загальним вимогам до кандидатів на військову службу чи роботу в СЗРУ, ви можете надіслати на електронну адресу СЗР України inform@szru.gov.ua (у форматах: doc, rtf, jpg, pdf) або поштою (Київ, вул. Нагірна, 24/1) на адресу Управління кадрів СЗР України детально заповнені анкету, універсальну анкету, автобіографію та згоду на обробку персональних даних (детально – в розділі «Майбутньому розвіднику»).

Співробітники кадрового апарату зв’яжуться з вами, якщо ваша кваліфікація відповідає потребам СЗРУ на цей час.

Як правило, ми не надаємо додаткової інформації з працевлаштування, крім викладеної на сайті, і не відповідаємо на запитання, відповіді на які можна знайти у розділі «FAQ» («Прийом на роботу», «Майбутньому розвіднику», "Що найчастіше запитують про СЗРУ").